(z przymrużeniem oka)

Maglownica to maszyna, służąca do maglowania książek, czyli opracowania i recenzowania. Maglowaniu poddawane są na ogół ciekawsze egzemplarze, których samotna recenzja w domu byłaby uciążliwa i nieefektywna.

Nazwą maglownica określa się, nie tylko samą maszynę, ale również punkt, pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany oraz maglujących. Najczęściej jest to biblioteka i uczestnicy spotkań.

Zgodnie z zasadami języka polskiego maglownica jest rodzajaju żeńskiego.

Nasza „Maglownica” składa się z walców (uczestników spotkania), napędzanych przez prowadzącego. Pomiędzy walce wsuwa się egzemplarz książki, opracowuje się ją, co prowadzi do powstania recenzji. Ręczne urządzenie tego rodzaju do zastosowań domowych nie zdaje egzaminu.

Filia biblioteczna na oś. Parkowym w Czarnkowie otrzymała nowa maglownicę. Wykonawcą i sponsorem jest pan Janek Pawlak, któremu bardzo dziękujemy. Odtąd nasza grupa dyskusyjna recenzująca książki będzie miała swój sprzęt, a efekty jej pracy można śledzić na stronie biblioteki.

JS