Korzystanie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie odbywać się będzie na nowych zasadach:
 
1. Obsługiwać będziemy wyłącznie Czytelników już zapisanych do naszej biblioteki, realizując przede wszystkim wypożyczenia na zasadzie:    KSIĄŻKA NA ZAMÓWIENIE
 
2. Przy składaniu zamówień telefonicznie lub mailowo prosimy podać (znajdujący się pod kodem kreskowym) numer Karty Czytelnika.
 
3. Przed wejściem do Biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust.
 
4. Zwroty i wypożyczenia zamówionych książek odbywać się będą w bibliotece bez wolnego dostępu do półek, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych w przestrzeni publicznej (maseczki i rękawice; 1 osoba przy stanowisku)
 
5. Zwracane książki czytelnik odkłada w wyznaczonym miejscu. Przyniesione egzemplarze podlegają 3-5 dniowej kwarantannie! Z konta czytelnika zostaną odpisane po upływie tego terminu.
 
6. Wyłączony zostaje dostęp do księgozbioru – książki podaje bibliotekarz.
 
7. Wypożyczane książki są bezpieczne. Nie wolno ich dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
    Za zniszczone wskutek takich zabiegów książki / audiobooki pobierane będą opłaty w wysokości ich ceny rynkowej.