„Słowa, słówka...” konkurs dla satyryków!

 

Zbliżają się „Grzybobranki Liryczne”, czyli organizowane już po raz 23. spotkania wielkopolskich poetów z miłośnikami poetyckiego słowa. Z tej okazji Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnkowie -  organizator „Grzybobranek Lirycznych” , zapraszają po raz drugi do udziału w konkursie pod nazwą „Słowa, słówka...”.

Wszystkim utalentowanym
i z humorem patrzącym na świat mieszkańcom powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego proponujemy zabawę literacką. Przedmiotem konkursu są pisane wierszem utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy, utwory biesiadne, itp. Jury, składające
się z poznańskich pisarzy, wybierze i nagrodzi najlepsze propozycje. Wręczenie nagród
i prezentacja nagrodzonych wierszy odbędzie się podczas biesiady poetyckiej 27 października 2017 r. w Czarnkowskim Domu Kultury. Termin nadsyłania prac na adres: Miejskie Centrum Kultury , 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60  upływa 3 października. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu na str. www.mck.czarnkow.pl.

 

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy !

Jan Pertek

Regulamin Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Słowa, słówka...”

 

organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury

i Miejską Bibliotekę Publiczną w Czarnkowie.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
 2. Przedmiotem konkursu są niepublikowane, własnego autorstwa, pisane wierszem, utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy itp. utwory biesiadne.

Tematyka wiersza jest dowolna.

 1. Zestaw utworów /nie więcej niż 2 str. w wydruku A4/ należy przesłać pocztą w ilości
  4 egzemplarzy  na adres Organizatora. Każdy egzemplarz powinien być opatrzony godłem słownym. W dołączonej, zaklejonej kopercie z tym samym godłem należy podać personalia autora /imię i nazwisko, adres pocztowy, telefon, e-mail/.
 2. Na autorów najciekawszych prac, wyłonionych przez Jury, składające się z poznańskich pisarzy, czekają atrakcyjne nagrody.
 3. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocyjnych Konkursu i „Grzybobranek Lirycznych”.
 4. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Prace należy przesłać pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 60

64 - 700 Czarnków, z dopiskiem „Słowa, słówka...”.

 1. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa 3 października 2017 r.
 2. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja przez autora nagrodzonego zestawu wierszy odbędzie się 27 października 2017 r. w Czarnkowskim Domu Kultury podczas biesiady, kończącej 23. Grzybobranki Liryczne.
 3. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.