z

Wiesławą Szczygieł

autorką projektu polskiej edycji książki

 „Wojenny dziennik dziewczynki 1914 - 1918”