„Wskaż proszę wróżbo wybranka,

męża i przyszłego kochanka.

Wyciągam karteczki cztery,

są jego imienia litery.”

W dniach od 8-15 maja 2017 r. obchodziliśmy XIV edycję ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek, której głównym założeniem jest promocja czytelnictwa i bibliotek – mająca na celu podkreślenie roli czytania, roli bibliotek w środowisku lokalnym, edukację oraz zwiększenie zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek przebiegła pod hasłem: Biblioteka. Oczywiście!