Jak się zapisać do Biblioteki?


OSOBY PEŁNOLETNIE:

  • okazać dowód osobisty (ewentualnie inny dokument tożsamości)
  • zapoznać się z regulaminem
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu
  • wykupić kartę czytelnika (koszt 5 zł)
  • podpisać odbiór karty czytelnika


OSOBY NIEPEŁNOLETNIE:

  • okazać ważną legitymację szkolną
  • zapoznać się z regulaminem
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu (zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu  osobistego).
  • wykupić kartę czytelnika (koszt 5 zł)
  • rodzice lub opiekunowie prawni podpisują odbiór karty

karta front

karta tył